Personlig profil

Forskningsprofil

Mit overordnede forskningsområde er by- og landskabstransformation, med fokus på stedsudvikling, samskabelse og by- og landskabsdesign. Min forskning bygger på et lokalt, stedbunden perspektiv, hvor borgerinvolvering, stedsanalyser og Research-by-design er centrale tilgange til kritisk at diskutere det fremtidige bylandskab og dets evne til at tilpasse sig og ændre sig i overensstemmelse med fremtidens behov og borgere.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

 • Arkitektur og Fysisk planlægning
 • urban design
 • by- og landskabsplanlægning
 • landskabsarkitektur og design
 • stedsudvikling
 • Rural areas
 • skrinking territories
 • urban transformation
 • stedsteori

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.