Personlig profil

Undervisningsprofil

Casebaseret undervisning for at gøre stoffet praktisk anvendeligt. Derved opnås en helhedsforståelse, samtidig med at de studerende kan arbejde i dybden med stoffet. Dialog, diskussioner, quizzer mv. Løbende refleksion med de studerende over emner, der kunne være egnede til videnskabelig behandling (bachelorprojekter/specialer).

Forskningsprofil

Forsker i cybercrime og rammerne for politiets efterforskning af cybercrime. Dansk strafferetspleje iblandet forvaltningsret, international ret og menneskerettigheder. Jura og teknologi.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Strafferet og straffeproces, Ph.D., Politiets hemmelige efterforskning på internettet, Juridisk Institut

1 aug. 201631 jul. 2019

Dimissionsdato: 4 nov. 2019

cand. jur.

Eksterne ansættelser

Anklagemyndigheden

1 mar. 20061 jun. 2019

Emneord

  • Jura
  • straffeproces
  • cybercrime
  • menneskerettigheder
  • strafferet

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.