Personlig profil

Forskningsprofil

Min forksning omhanlder social eksklusion og udsathed i velfærdssamfundet samt samskabelse og borgerinddragelse i socialt arbejde med særligt fokus på brugerperspektiver og udsatte unge

Undervisningsprofil

Jeg underviser primært i emner som social eksklusion, socialt arbejde i frontlinjen, samskabelse og kvalitative forskningsmetoder. Jeg er optaget af inddrage praksisekempler og PBL i undervisningen

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Statskundskab, Ph.d., Udsat for samskabelse. Samskabelse med udsatte grupper i socialt arbejde, University of Southern Denmark

Dimissionsdato: 26 nov. 2020

Sociologi, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Dimissionsdato: 25 jan. 2001

Emneord

 • Sociologi og Sociale forhold
 • Socialt arbejde
 • Samskabelse
 • Brugerperspektiver
 • Udsatte børn og unge forskning
 • Velfærdsstat

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.