Personlig profil

Emneord

 • Medieforskning
 • Internet
 • Social networking sites
 • Social networking
 • Web 2.0
 • Sociale medier
 • Facebook
 • Digital ungdomskultur
 • Intimitet
 • Små børns mediebrug
 • Kommunikation og Informatik
 • Unges internetbrug
 • Identitet
 • Sociale medier
 • Mødesteder på internettet
 • Ungdom
 • Facebook
 • Snapchat
 • Instagram
 • Diskursanalyse
 • Medieret Diskursanalyse
 • Neksusanalyse
 • Situational Analysis
 • Kultur- og medieteori
 • Diskurs og samfund
 • Erhverv, kultur og kommunikation
 • Sociologi og Sociale forhold

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.