Personlig profil

Forskningsprofil

Mira C. Skadegård er ansat som Adjunkt på institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet i København. Hun arbejder overordnet med, hvordan diskrimination, racisme, ligestilling og mangfoldighed sættes i spil i forskellige kontekster (uddannelse, læring, hverdags og organisatoriske). Hun har særligt fokus på køn, race, etnicitet, religion, klasse og seksualitet. I øjeblikket forsker Mira i strukturel og mikrodiskrimination med særlig interesse i, hvordan diskrimination bliver skjult i hverdagsinteraktioner og -normer. Miras ph.d.-afhandling: The Space between: Structural Discrimination in Danish Contexts behandler emnet strukturel diskrimination, der kan beskrives som indlejret i danske hverdagskontekster. Hun har fokus på måderne hvorpå diskrimination, racisme, sexisme, klassisme og lignende dynamikker bliver normaliserede og udtrykt. Hun ser på, hvordan disse mekanismer reproduceres og fastholdes i hverdagskontekster og institutionaliserede processer.

Strukturel diskrimination

Det er ikke altid let at opfange situationer, hvor diskrimination opstår, eller hvor man selv enten skaber eller medvirker i situationer, der opleves som diskrimination af andre. Selv om de fleste nok tror, at de hverken tænker eller handler racistisk eller diskriminerende, sker det, at mange alligevel ’kommer til’ det på et eller andet tidspunkt. Dette kan være en særlig udfordring for mange, der selv mener, at de hverken selv er, eller handler racistisk. Det kan også være en udfordring i hverdagen for racialiserede danskrere, der ikke har sprog for eller erfaringsgrundlag til at kunne omtale, adressere eller anfægte oplevet diskrimination. Ofte har vi (alle) brug for information (og måske hjælp og begreber), for at kunne identificere, italesætte og håndtere det. 

Forskningsprofil

I examine discrimination and inequality in everyday, educational, and organizational practices and contexts. I am currently looking into how discrimination occurs inadvertently, and how this challenges professional and educational structures. My background includes 20+ years in Corporate Social Responsibility, and degrees in Philosophy, Anthropology, Comparative Literature, and a PhD in Structural Discrimination. I am currently a Postdoctoral Fellow at the department of Culture and Learning, Aalborg University.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Litteraturvidenskab, Cand Mag, Aiding and Abetting, University of Copenhagen

Dimissionsdato: 2 jun. 2001

Antropologi, BA

Dimissionsdato: 1 maj 1998

Filosofi, BA, St. Johns College

19841987

Dimissionsdato: 1 maj 1987

Emneord

 • Uddannelse
 • lighed og anerkendelse af diversitet/mangfoldighed
 • racisme racialisering
 • køn, medborgerskab og diversitet
 • Køn i organisationer
 • Køn i Akademia
 • Køn og seksualitet
 • køn og magt, dominans og empowerment
 • køn, klasse og etnicitet
 • køn, ledelse og diskurs
 • intersectionality
 • offentlige debatter og diskurser
 • Integration
 • demokrati og diversitet
 • Demokrati og uddannelse
 • diskrimination, marginalisering og exklusion
 • multikulturalisme og diversitet
 • immigration og integration
 • assimilation
 • frivillige organisationer og sociale bevægelser
 • strukturel diskrimination
 • Diskurs og samfund
 • diskursteori, diskurspsykologi, kultur, identitet
 • Menneskerettigheder
 • strukturel diskrimination
 • Pædagogik og Læring
 • Strukturel diskrimination
 • dialogisk læring
 • lighed og anerkendelse af diversitet/mangfoldighed

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.