Personlig profil

Forskningsprofil

Ninna Meier forsker i organisering, ledelse og forandring i offentlige organisationer. Hun har forsket i sundhedssektoren siden 2009 og har været særligt optaget af ledelsesarbejde på hospitaler, klinisk ledelse, koordineringspraksisser og standardisering i sundhedsfagligt arbejde.

Gennem et længere samarbejde med Sue Dopson (Oxford University) har Ninna skrevet om kontektsbegrebet, hvordan man kan forstå kontekst teoretisk, operationalisere og studere forskellige kontekster, samt hvilken betydning kontekst har i f.eks. studier af forandring, ledelse, integreret opgaveløsning, teknologi, patientperspektiver, samt implemetering af policy i sundhedsvæsenet. Senest har Ninna og Sue skrevet om hvordan - rent metodisk - man kan studere kontekst og forandring:

Ninna Meier & Sue Dopson (2021): What is context? Methodological reflections on the relationship between context, actors, and change. In Managing Healthcare Organisations in Challenging Policy Contexts. (2021). Edited by Roman Kislov, Diane Burns, Bjorn Erik Mork & Kathleen Montgomery. London: Palgrave Macmillan

Ninna Meier and Sue Dopson (eds.) 2019: Context in Action and How to Study It. Illustrations from Health Care. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/context-in-action-and-how-to-study-it-9780198805304?lang=en&cc=ee

Et andet vigtigt tema i Ninnas forskning handler om betydningen af relationer for komplekse organisatoriske forandringsprocesser, samt hvordan forskellige metoder kan bruges til at understøtte sådanne forandringsprocesser (se feks Hajjar, Gittell, Meier, & Gunn 2024 eller Meier & Ingerslev 2023). Ninna har også forsket i hvordan man skaber bedre organisatorisk sammenhæng i patientforløb på tværs af geografi, organisation og fag/profession, med særligt fokus på det ledelsesarbejde, der skal til for at organisere og vedligeholde samarbejde og koordinering på tværs. Sammen med Janne Seemann mfl har Ninna forsket i tværsektorielle problemstillinger, særligt hvordan man kan skabe integreret opgaveløsning på tværs af sektorer. 

Ninna har været tilknyttet Klinisk Forskningsafdeling på Amager-Hvidovre hospital siden 2019, hvor hun blandt andet fokuserer på klinisk beslutningstagning og patientsikkerhed fra et interdisciplinært udgangspunkt. For tiden forsker hun også i hvordan sundhedsfagligt personale tager beslutninger i samspil med kunstig intelligens med Lektor Kasper Trolle Elmholdt.

Ninna forsker og underviser i akademisk skrivning som et håndværk. Sammen med Charlotte Wegener og Caitlin McMullin afholder hun hvert år PhD kurserne 'Skriverliv' (CW), 'Skriv afhandlingens kappe: Struktur, sammenhæng, kvalitetskriterier og bidrag' (CW), og 'Writing the PhD Dissertation: Structure, Quality, and Contribution' (CM). Ninna har blandt andet holdt seminarer og workshops om akademisk skrivning og kvalitet, feks via The Ethnography Atelier https://www.ethnographyatelier.org/workshops og via sin tilknytning hos the Interdisciplinary Research in Health Sciences research group (IRIHS) på Oxford Universitet. Sammen med Trish Greenhalgh, Gemma Hughes, og Chrysanthi Papoutsi har hun skrevet om de særlige udfordringer, der knytter sig til at skrive på tværs af samfundsvidenskab og medicin, samt hvilke tiltag man kan iværksætte for at støtte yngre interdisciplinære forskere (Meier, Greenhalgh, Hughes & Papoutsi 2024).

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Eksterne ansættelser

Seniorforsker, Klinisk Forskningscenter, Københavns Universitetshospital, Hvidovre

15 feb. 20191 jan. 2025

Associate Scholar, University of Oxford

1 dec. 201531 okt. 2025

Gæsteforsker v the Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University

jan. 2014jul. 2014

Postdoc forsker, Copenhagen Business School

31 mar. 201331 aug. 2016

Projektleder, KORA (Danish Institute for Local and Regional Government Research)

1 nov. 201214 okt. 2016

PhD studerende, Aarhus University

1 feb. 200931 okt. 2012

Emneord

 • Ledelse og Organisation
 • Organisatorisk forandring
 • Professionssociologi: professionaliseringsprocesser, professioner i organisationer, professionelt arbejde
 • kontekst
 • teknologi i praksis
 • Beslutningsprocesser
 • Ledelse
 • standardisering
 • koordinering
 • Sensemaking
 • Emotionssociologi
 • Sociologi og Sociale forhold
 • Offentlig forvaltning og organisation

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.