Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er ph.d.-stipendiat på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og mit forskningsprojekt har fokus på at forstå og forklare årsagerne til variationer i anbringelse på tværs af forskellige geografiske områder i Danmark samt identificere tværterritoriale forskelle og ligheder. 

I min undersøgelse pointeres vigtigheden i at skelne mellem forskellige typer af steder og fokuserer på sammensætningen af ​​det lokale kvarter som en væsentlig faktor for forståelsen af sociale fænomener, der opstår omkring kvarteret. Jeg undersøger derfor, hvordan børns opvækstvilkår, nærmere bestemt ved anbringelse uden for hjemmet, varierer med socioøkonomi og ved forskellige grader af urbanisme.

Til at undersøge dette vil jeg anvende spatiale prædiktionsmodeller og Social Explainable AI for at udvikle en model, der kan identificere, hvilke faktorer, der bidrager til variationer inden for anbringelser af børn og unge på forskellige geografiske lokationer. 

 

Undervisningsprofil

Jeg er vejleder på 5. semester Sociologi i fagene "Social differentiering og social handling i sociologisk analyse" og "Kvantitativ metode og statistisk".

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Sociologi, kandidat

20202022

Sociologi, bachelor

20172020

Emneord

  • Sociologi og Sociale forhold
  • Machine Learning
  • Spatiale predictionsmodelling
  • Out-of-home-care
  • Residential care
  • Foster care
  • Ubanism