Personlig profil

Forskningsprofil

Marie Jull Sørensen forsker primært i emner relateret til forbrugerret. Særlige fokusområder er implementering EU's forbrugerregulering i national ret (se venligst publikationsliste), hvor hun har problematiseret implementeringen af en række EU direktiver. Hun har også analyseret EU domstolens praksis vedrørende nationale domstoles ex officio pligt til at anvende forbrugerbeskyttelsesreglerne. Marie har arbejdet i en international forskningsgruppe i regi af European Law Institute omkring et reguleringsværktøj til regulering af digitale formidlingsplatforme og arbejder pt. på et ELI projekt vedr. Algorithmic Contracts. Marie er formand for ELI Nordic Hub, som afholder arrangementer relateret til Norden i europæisk lys og omvendt. I regi af ELI har Marie afgivet høringssvar til Kommissionen og udarbejdet rapport om digital fairness. Hun har skrevet adskellige artikler og bogbidrag på dansk og engelsk vedrørende forbrugerret - navnlig i relation til de udfordringer, som 'nye' forretningsmodeller (eks. digitale markedspladser) medfører. Pt. arbejder hun på en bog om forbrugerbegrebet samt en lovkommentar til Lov om juridisk rådgivning.

 

Undervisningsprofil

Marie Jull Sørensen underviser i Forbrugerret, EU-consumer law og erstatningsret og vejleder adskillige studenterprojekter primært inden for disse emner.  Hun er flere år kåret som årets underviser (senest 2021) og årgangens underviser (senest 2022). I 2023 blev hun kåret af Juridisk Instituts studenterforening som årets underviser.

Ph.d.-vejledning

Marie Jull Sørensen har været vejleder for Marianne Hundahl, som skrev Ph.d. om flypassagerers rettigheder. Hun er ph.d.-programleder på Juridisk Institut.

Administrativ profil

Formand for European Law Institute Nordic Hub

Medlem af AAU's bestyrelse 2016 -2019

Medlem af Folkeuniversitets Programråd, Aalborg

Gæsteredaktør på særudgave af Nordic Journal of Commercial Law 2018

Fagansvarlig for EU-Consumer Law (eng.), Forbrugerret, Personskadeerstatning, Markedsret, Sportsret, Erhvervjuridisk rådgivning, Markedsføringsret og Immaterialret (DK og Eng).

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., God skik for juridisk rådgivning

Dimissionsdato: 10 jun. 2011

Forskningslederkursus, Copenhagen Business School

Emneord

  • Jura
  • Forbrugerret
  • Aftaleret
  • Digitale formidlingsplatforme
  • Deleøkonomi
  • EU forbrugerret
  • Platformsøkonomi
  • Erstatningsret
  • Markedspladser

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.