Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er arbejdsmarkedsforsker med særlig fokus på samspillet mellem ansættelsesregulering, social sikkerhed, beskæftigelsespolitik og voksen- og efteruddannelse (flexicurity). Jeg har medvirket i projekter, der har belyst eller evalueret indsatser for at

 • Øge kortuddannedes deltagelse i livslang læring
 • Styrke samarbejdet mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhversfremmesystermene
 • Udviklingen af EU's beskæftigelsesstrategi
 • Retfærdig grøn omstilling i vindmølleindustrien
 • Oplevelsen af tryghed på arbejdsmarkedet
 • Variationer i kommuners redskabsanvendelse på beskæftigelsesområdet

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.scient.adm

19982004

Eksterne ansættelser

Bestyrelsesmedlem, SOSU Østjylland

2022 → …

AC-fuldmægtig, Randers Centralsygehus

20042005

Militærtjeneste, Kongens Artilleriregiment

19961998

Emneord

 • Arbejde og Arbejdsmarked
 • Politik og Administration
 • Offentlig forvaltning og organisation
 • Pædagogik og Læring
 • Økonomi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.