Personlig profil

Forskningsprofil

As a sociologist, my research is dedicated to advancing sustainable and inclusive urban development, with a specific emphasis on sustainable mobility planning, mobility justice, and sufficiency planning. My focus revolves around fostering equal opportunities in urban living and mobility while operating within the constraints of our planetary boundaries.

Forskningsprofil

Jeg er sociolog og forsker i, hvordan vi skaber bæredygtige og retfærdige byer. Jeg fokuserer specifikt på bæredygtig mobilitetsplanlægning, mobilitetsretfærdighed og tilstrækkelighedsplanlægning: hvordan kan vi fremme lige muligheder for at leve og bevæge sig i byer inden for de planetære grænser?

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

 • Arkitektur og Fysisk planlægning
 • Byplanlægning
 • Mobilitetsplanlægning
 • bæredygtig byudvikling
 • urban and regional planning
 • Mobility and urban development
 • Diskurs og samfund
 • Social ulighed
 • Social bæredygtighed
 • Strukturelle fortællinger
 • Narrative studier
 • Sociologi og Sociale forhold
 • Trafik og Transport
 • mobilitetens sociologi
 • Mobilitetsteori
 • Mobility justice
 • Sustainable molity

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.