Personlig profil

Forskningsprofil

Maysum er ph.d.-stipendiat og forsker i menneskeretlige og nationalretlige aspekter af etnisk profilering i dansk politivirksomhed.

Ph.d.-afhandlingens overordnede formål er at vurdere, hvorvidt national ret og praksis vedr. etnisk profilering er i overensstemmelse med øvrig dansk ret og Danmarks menneskeretlige forpligtelser.

Undervisningsprofil

Maysum underviser i Folkeret og Grundrettigheder (2. semester) og Udlændingeret (7.-9. semester) på Juridisk Institut.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Jura, Cand.jur. , De menneskeretlige problematikker relateret til mulig etnisk profilering ved dansk politivirksomhed

sep. 2019jun. 2021

Dimissionsdato: 15 jun. 2021

Jura, BA.jur., Integrationsvurderingen ved familiesammenføring af børn under 15 år

sep. 2016feb. 2020

Dimissionsdato: 21 jun. 2019

Emneord

 • Jura
 • Etnisk profilering
 • Race profilering
 • Menneskeret
 • Menneskerettigheder
 • Politiret
 • Politivirksomhed
 • Predictive policing
 • Diskrimination
 • Udlændingeret

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler