Personlig profil

Emneord

  • Sociologi og Sociale forhold
  • Kvalitative metoder
  • Sociologisk teori
  • Evaluering
  • sociale problemer, kriminalitet, sociale afvigelser og konflikter
  • Handicapforskning

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler