Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er professor i Musik og Lyd i Markedskommuniation. Jeg undersøger forskellige former for brug af lyd og deres betydning for, hvordan vi tænker, føler og opfører os. Mine undersøgelser placerer sig således inden for disciplinerne musikologi, sound studies, socialpsykologi og medie- og kommunikationsvidenskab. Jeg har blandt andet undersøgt musik i reklamer og butikker, tilskuerlyd på fodboldstadion, lyden af sport og lydbranding af mad og biler.

Undervisningsprofil

Min undervisning afspejler min disciplinoverlappende forskningsprofil. Således underviser jeg på flere studier på både bachelor og kandidat niveau. På psykologistudiet underviser jeg især i socialpsykologi og almenpsykologi. På musikstudiet underviser jeg især i lydbranding. På Kommunikation og Digitale medier underviser jeg især i lyd i/som kommunikationsprodukt(er) samt gruppe- og identitetsteori.

Emneord

  • Musik
  • Lydbranding
  • Lyden af/til Sport
  • socialpsykologi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler