Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er en del af forksningsprojektet PLACES, sammen med Svend Brinkmann, Rasmus Birk og Sebastian Tobias-Renstrøm, hvis formål er, at undersøge forholdet mellem ADHD og angst, og de sociale, kulturelle og rumlige kontekster som mennesker lever under. Vi ønsker konkret at undersøge, hvordan mennesker medskaber deres egne kontekster og livssituationer, bl.a. på måder der hjælper dem i hverdagen, ved at dæmpe symptomerne på ADHD/angst. Samtidig ønsker vi at undersøge, hvordan de kontekster og situationer mennesker befinder sig i, også påvirker dem, deres hverdag, og deres liv med angst eller ADHD.

Mit Ph.d.-projekt var en del af forskningsprojektet Sorgens Kultur, under vejledning af Anders Petersen og Svend Brinkmann. Med udgangspunkt i den kommende diagnostiske klassifikation, Prolonged Grief Disorder, undersøgte jeg sorgens samfundsmæssige betydning og dens socio-kulturelle transformation. Via etnografisk feltarbejde undersøgte jeg, vha. hvad jeg kaldte for gonzo sociologi, det spændingsfelt der eksisterer omkring sorg i samtiden og hvordan sorgen er blevet et fænomen, hvor der kæmpes både om definitionsretten om hvad sorg er, om det kan være en sygdom og hvordan denne i så fald skal behandles. 

Undervisningsprofil

Psykologi, bachelor:

Jeg underviser, afholder seminarer og er koordinator på 1. semester faget Socialpsykologi og samfundsteori.

Vejleder i modulet PBL på 1. semester

Vejleder i modulet videregående social- og personlighedspsykologi på 2. semester.

Sociologi, bachelor:

Vejleder på 2. semestermodulet Videnskabsteori og projektdesign

Vejleder bachelorprojekter, der bl.a. omhandler ting som død, sorg, kritisk sociologi, kultursociologi

Har tidligere undervist i Kvantitative metoder og Demografi. Har derudover vejledt projekter på 1., 2., 3,. 5, og 6. semester

 

Psykologi, kandidat:

Underviser på valgfaget Feminist Theory & Psychology

Underviser og koordinator på valgfaget Sorg og Kærlighed

Sociologi, kandidat:

Underviser og vejleder på valgfaget Social Deviance and Diagnosis of the Times

Vejleder kandidatprojekter, der bl.a. omhandler ting som død, sorg, kritisk sociologi, kultursociologi

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Psykologi, Ph.d., Grief as Disorder - on the transformation of grief from existential emotion to pathological condition, Institut for Kommunikation og Psykologi

1 apr. 201828 jan. 2022

Dimissionsdato: 28 jan. 2022

Emneord

 • Sociologi og Sociale forhold
 • Sociologisk teori
 • Sorg
 • Døden
 • Kritisk teori
 • Diagnosekultur
 • Kvalitativ metode
 • Eksistentiel sociologi
 • Acceleration
 • Angst

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.