Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg har i efterhånden en årrække indgået i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det social­retlige forskningsmiljø. Jeg kommer fra en stilling som lektor i socialret og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, hvor jeg har været ansat i 17 år. Både undervisningsmæssigt og forskningsmæssigt er jeg optaget af at arbejde med socialretten ud fra forskellige perspektiver. Det gælder således både forvaltningsretlige, EU-retlige, menneskeretlige, retssociologiske, retsteoretiske og – filosofiske perspektiver. Endvidere er jeg optaget af at belyse forholdet mellem socialretten og – juraen på den ene side og socialfagligheden på den anden side.

Forskningsområder omfatter følgende:

Socialret og (social-)forvaltningsret, herunder indenfor områderne

udsatte børn,

udsatte voksne og handicappede,

beskæftigelsesområdet.

Retsteori, herunder især

nordiske retsteorier,

moderne retsteorier,

retsteorier der tager udgangspunkt i retten som et komplekst system. 

Teoretisk retssociologi, herunder især

retssociologi, der på forskellig vis kan understøtte koblingen mellem retsteori og retsdogmatik.  

Videnskabsteori.

Socialjura og socialt arbejde.

 

Undervisningsprofil

Indtil videre har Peters undervisning på AAU været på Socialrådgiveruddannelsen, hvor han har undervist på modulerne 3, 6, 8, 9, 12, 13 og valgfag C og E (modulkoordinator) og på Kandidatuddannelsen i Social Arbejde, hvor han har undervist i retssociologi.

Emneord

  • Jura
  • Socialret
  • Socialforvaltningsret
  • Retslære
  • Retssociologi
  • Retsfilosofi
  • Forvaltningsret
  • Menneskerettigheder

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.