Personlig profil

Forskningsprofil

Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er cand.oecon. og ph.d. samt professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han har en omfattende erfaring med strategi og styring og har medvirket ved implementeringen af økonomiske styringsmodeller i en lang række offentlige og private virksomheder. Herudover har han udgivet omkring 20 bøger og skrevet et par hundrede artikler i danske og internationale tidsskrifter mv.

Per Nikolajs forskningsmæssige fokus er interdisciplinær økonomistyring, hvor han især interesserer sig for, hvordan økonomistyringsteknikker interagerer, og hvordan forskellige målsætninger og hensyn påvirkes af den økonomiske styring.

Herudover interesserer han sig særligt for effektbaseret økonomistyring, der drejer sig om, hvordan tildelingsmodeller kan tilrettelægges, så de har fokus på resultater og værdi for borgerne. Sådanne styringsprincipper indebærer ofte, at effekt anvendes som tildelingskriterium og at takster baseres på forløb.

Emneord

 • Erhvervsøkonomi og Handel
 • Strategi og ledelse
 • børsintroduktioner
 • omkostningsregnskaber
 • balanced scorecard
 • Effektbaseret styring
 • Produktivitet og effektivitet
 • Økonomistyring
 • Benchmarking
 • Pengeinstitutter
 • Ledelse og Organisation
 • Strategi og ledelse
 • Økonomistyring
 • Offentlig ledelse
 • Organisationsudvikling
 • Strategiudvikling
 • Resultatbaseret styring
 • Offentlig forvaltning og organisation
 • Resultatkontrakter
 • Forsyningsvirksomheder
 • Målstyring
 • Økonomistyring
 • Budgetlægning
 • betydningsdannelse
 • evaluering - kontrol, kvalitetssikring, udvikling
 • Performance Management
 • Resultatbaseret styring
 • Socialt arbejde
 • Børn og unge
 • Ulighed
 • Velfærd
 • Inklusion
 • Kommuner
 • Sociale investeringer

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler