Personlig profil

Emneord

  • Sociologi og Sociale forhold
  • Sociale problemer
  • Gambling
  • Computerassisteret kvalitativ dataanalyse
  • Kvalitative metoder
  • Interaktionisme
  • Identitet
  • Afvigelse
  • Hverdagsliv

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.