Personlig profil

Emneord

  • Kemi og Biovidenskab
  • Molekylærbiologi
  • Svampegenteknologi
  • Genekspression
  • Syreproduktion i svampe
  • Hydrolytiske enzymer til biomasseomsætning
  • Bioraffinaderi koncepter
  • Svampecellefabrikker

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.