Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er lektor i social -og personlighedspsykologi. Jeg er overordnet interesseret i forholdet mellem mennesker, psykologiske fænomener - subjektivitet, identitet, emotioner mm. - og de kontekster, som vi indgår i og som former os (samfund, kultur, historie, teknologi mm.). Min forskning er kvalitativ og trækker bl.a. på deltagerobservation og interviews. 
Aktuelt indgår jeg i to forskningsprojekter:

  • PLACES: Psychopathology in Ecosocial Niches (DFF2-bevilling m. Svend Brinkmann, Peter Clement Lund og Sebastian Tobias-Renstrøm). Projektet bruger kvalitative metoder til at undersøge, hvordan mennesker med ADHD og/eller angst oplever de sociale, kulturelle og kontekstmæssige kontekster, de lever i. 
  • CAS: Can AI solve the mental health crisis? (Carlsberg Semper Ardens-bevilling)
    Dette projekt - som starter i november 2024 - vil bruge kvalitative metoder til at undersøge, hvordan kunstig intelligens bliver udviklet og brugt til at monitorere og diagnosticere psykiske lidelser, samt hvordan det bruges i terapeutiske øjemed (fx via chatbots). 

Undervisningsprofil

Bachelorstudiet i psykologi:

  • Jeg er kursusansvarlig for personlighedspsykologi (1. semester psykologi, samt BA-sidefag) og underviser på personlighedspsykologi og socialpsykologi (1. semester, psykologi)
  • Jeg er ankerlærer på 6. semester samt kursusansvarlig for bachelorprojektet for psykologistuderende, samt for faget Almenpsykologi med psykologiens historie og videnskabsteori (KA-sidefag)

Kandidat: Jeg vejleder på 9. og 10. semester (speciale), underviser i deltagerobservation (9. semester) og er ankerlærer for 7. semester på psykologi. 

 

Ph.d.-vejledning

Sebastian Tobias-Renstrøm (bivejleder)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD, Orderings of life at the margins: A qualitative inquiry of local community work in marginalized residential areas in Denmark, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Dimissionsdato: 17 nov. 2017

Psykologi, Cand.psych

Dimissionsdato: 25 jun. 2013

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler