Personlig profil

Forskningsprofil

Forskningsekspertise

 • Onboarding, organisatorisk socialisering og Newcomer Innovation
 • Pragmatisme og kompleksitetsteori i organisations- og ledelsesforskning
 • Organisatorisk læring
 • Procesontologisk forskningspraksis
 • Participatorisk aktionsforskning

Praksis ekspertise

 • Organisationsudvikling
 • Design og facilitering af organisatoriske læreprocesser (herunder design og udvikling af organisatorisk onboarding og medarbejderintrodutkion)
 • Ledelsesudvikling
 • Kompetenceudvikling

Forskningsprofil

Undervisningsprofil

 • Pragmatismens inspiration til organisation og ledelsespraksis
 • Kompleksitetsteoretiske perspektiver på kreativitet og emergens i organisationer
 • Onboarding og Newcomer Innovation
 • Motivationsteori
 • Organisationsteori
 • Socialpsykologi
 • Pragmatismens videnskabsteori
 • Procesontologisk forskning
 • Autoetnografi og refleksiv narrativ udforskning
 • Dataanalyse i kvalitative studier, post-kvalitativ forskning og om at udvikle tænkning

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Organisatorisk læring, organisatorisk socialisering og innovation, Ph.d., Adjusting to the Emergent: A Process Theory Perspective on Organizational Socialization and Newcomer Innovation

Dimissionsdato: 17 apr. 2015

Psykologi, Cand.psych., Anerkendelse - perspektiver på en interaktion, Aarhus University

Dimissionsdato: 30 jun. 2006

Emneord

 • Ledelse og Organisation
 • Organisationsudvikling
 • Onboarding
 • Psykologi
 • Organisationspsykologi
 • socialpsykologi
 • Pædagogik og Læring
 • Organisatorisk læring
 • Design af læreprocesser

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.