Personlig profil

Forskningsprofil

My research focuses on governance, knowledge, and practices with a focus on disability studies, mental ill-being, and vulnerability-generating mechanisms My research encompasses the interplay between societal changes and the emergence of new forms of social and mental challenges. I am actively engaged in how social work can be constructed to reflect the lives and realities of individuals with vulnerabilities, disabilities, and mental health challenges.

Methodological competencies: Development of interdisciplinary methods, theory and concepts in social sciences and social work. Theory of science, realism, integrated analytical models and knowledge-based social work. Scientific focus on knowledge positions and views of human beings in the field of disability and psychiatry. Research manager focusing on mental health, vulnerability, well-being, and disability research in the research group SOSA AAU.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Sociologi og Sociale forhold
  • Menneskesynets betydning for socialt arbejde
  • Det specialiserede socialområde
  • Teori- og begrebsudvikling

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.