Personlig profil

Forskningsprofil

Min forskning er inden for socialt arbejde målrettet udsatte grupper på kanten af samfundet såsom sexhandlede kvinder i prostitutionsmiljøet og domfældte voksne med udviklingshæmning. I min kvalitative forskning har jeg særlig fokus på borgerperspektiver og -inddragelse. 

Undervisningsprofil

Som underviser er jeg hovedsageligt tilknyttet Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, hvor jeg underviser i emner såsom globalt socialt arbejde, transnationalt socialt arbejde, global social policy, social politikkens grænseflader, kvalitative metoder og videnskabsteori. Endvidere underviser jeg på kandidatuddannelsen i kriminologi i tematikker som de sociale myndigheder og retspsykiatri. 

Ph.d.-vejledning

Som ph.d. vejleder er jeg hovedvejleder på et ph.d. projekt internt på instituttet samt bi-vejleder eksternt på et andet universitet. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. , Ph.d. i socialt arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Dimissionsdato: 20 feb. 2017

Cand. soc i Socialt Arbejde, kandidatuddannelsen i Socialt arbejde, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 20 feb. 2012

Pædagog, Pædagoguddannelsen ved Hjørring Seminarium

Dimissionsdato: 17 jun. 2002

Emneord

 • Sociologi og Sociale forhold
 • Socialt arbejde
 • Brugerperspektiver
 • Udsatte voksne
 • Handicapforskning
 • Disability
 • menneskehandel

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.