Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Søren Blæsbjerg forsker inden for handicap, ældre og udsatte-området. 

Forskningsområdet omfatter blandt andet interessevaretagelse for personer der ikke selv kan varetage deres interesser, omsorgsydelser eksempelvis hjemmehjælp eller socialpædagogisk bistand samt hjælp og støtte til pårørende.

Målgruppen for de ydelser der gives på voksenområdet er ikke klart defineret, men kan opdeles på følgende måde:

 • Psykisk funktionsnedsættelse
 • Fysisk funktionsnedsættelse
 • Ældre
 • Særlige sociale problemer

Undervisningsprofil

Søren Blæsbjerg varetager undervisning på socialrådgiverstudiet i forvaltningsret og socialret med fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Herudover underviser han i de retlige rammer for socialt arbejdes organisering og praksis.

Han er medlem af modulteamene på socialrådgiveruddannelsen på modulerne: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis; Sociale problemer og socialt arbejdes praksis; Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap; Socialt arbejdes organisering og praksis samt valgmodulet Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap

Emneord

 • Jura
 • Forvaltningsret
 • Socialret
 • Interessevaretagelse
 • Ældre
 • Nedsat psykisk funktionsevne
 • Nedsat fysisk funktionsevne
 • Udsatte grupper