Personlig profil

Eksterne ansættelser

PhD Fellow, School of Management, University of Chinese Academy of Sciences

3 dec. 201514 sep. 2018

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.