20172024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsprofil

I min forskning er jeg optaget af, hvordan de sociale aspekter ved ungelivet i dag påvirker unges mentale sundhed. Herunder er jeg særligt optaget tre dele af ungelivet. For det første forsker jeg i den præstationskultur, der præger mange unges hverdage. For det andet har jeg en særlig interesse for køn. Endeligt er det vanskeligt at komme udenom det faktum, at sociale medier er en helt integreret del af unges hverdage i dag, hvorfor min forskning også har et særligt fokus herpå.

I min forskning undersøger jeg, hvordan præstationskultur, køn og sociale medier sammenvirker og skaber bestemte betingelser for ungelivet i dag, som har alvorlige konsekvenser for unges mentale sundhed. Ligeledes herunder hvordan sammenspillet mellem netop præstationskultur, køn og sociale medier er helt essentielt for at forstå den negative udvikling i unges mentale sundhed, som vi har set igennem de seneste årtier.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Eksterne ansættelser

Erhvervsph.d.-stipendiat, Skoleforvaltningen

maj 2019maj 2022

Videnskabelig assistent, Center for Psykisk Sundhedsfremme

aug. 2017jan. 2021

Emneord

 • Sociologi og Sociale forhold
 • Præstationssamfund
 • Køn
 • Sociale medier
 • Intersektionalitet
 • Præstationskultur
 • Mental sundhed
 • Stress
 • Depression
 • Unge
 • Udskolingselever
 • Uddannelse
 • Karakterer

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.