Personlig profil

Forskningsprofil

Siden 2020 har jeg været Forskningsgruppeleder af Forskningsgruppen Universelt Design (FUD)

I min forskning i universelt design fokuserer jeg på:

 • Rammevilkår og arbejdspraksis
 • Arkitekturpolitik og handicappolitik
 • Brugerbehov og brugerforståelse
 • Tilgængelighed og inkluderende arkitektur
 • Social bæredygtighed
 • Evaluering af samspillet mellem mennesker og rum (POE)

Redaktør af Rumsans – som fremhæver gode eksempler på og viden om universelt design, der skaber inkluderende og socialt bæredygtig arkitektur.

Min ph.d. 'Med mennesker i rammen - dialogorienteret registrering af rum og aktivitet i kontormiljøer' handlede om brugerinvolvering. 

Medlemskab i advisory board /ekspertpanel/netværk

Advisory Board; Ny Park Nordhavn, By og Havn samt Københavns Kommune (2024 - 2025)

Renoverprisen 2024, medlem af valgkollegie 

Network on Age-integrated Housing and Neighbourhoods, Det Kongelige Akademi, (2024 - 2025, støttet af Danmarks Frie Forskningsfond)

Advisory Board; Værktøj til forandrings- og ibrugtagningsprocesser og til evaluering af effekt, Bygherreforeningen (2022 - 2023)

Det Centrale Handicapråd (2022 – 2025)

Advisory board; NY FGU skole på Godsbanen (udpeget af Realdania,  2021 – )

Advisory board på konkurrenceforslaget '7+1 Boliger' om boliger til personer med MCS (kemikalieoverfølsomhed) i Boliglaboratoriets konkurrence arrangeret af Statens Kunstfond og Realdania (2020)

Bygherreforeningens Netværk for universelt design og tilgængelighed (medfacilitator; 2020 - )

Ekspertpanel, Vejledning til ISO 21542/BR18 (udpeget af Trafik-Bygge og Boligstyrelsen i 2017)

Følgegruppe til Visit Denmarks projekt ’Danmark som tilgængelig feriedestination for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse' (2016 – 2017)     

Følgegruppe til Bedre registrering af tilgængelighed i, og omkring bygninger - en analyse af mulighederne (2014-2015, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Refleksionsgruppe ArkitekturMagasinet (2009)

Inspirationsgruppe til ARKFOKUS Tidsskrift for Arkitektur, Design, By og Land (2005 - 2008)

Scientific board: 

Editorial board, Scandinavian Journal of Disability Research (2020 -)

Fagfællebedømmer: 

The journal International Journal of Environmental Research and Public Health (2024 - )

Velliv (2024)

Journal of Urban Design (2024 - )

Urban Planning (2022 - )

Indoor and Built Environment (2019 - )

Disability and Rehabilitation (2019 - )

Nordic Journal of Architectural Research (2011 - )

Undervisningsprofil

2022 - Bæredygtige Byggeprocesser (bachelor)

2014 - 2024 Master i Universelt design / Master i Inkluderende Arkitektur 

2019 - 2021 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i Byggeriet

2018 - 2022 Beskikket censor, Det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d., PhD, Med mennesker i rammer - dialogorienteret registrering af rum og aktivitet i kontormiljøer, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

20052008

arkitekt, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

19942001

Eksterne ansættelser

spaceplanner, mtre

2009

spaceplanner/bygherrerådgiver/procesrådgiver/arkitekt, SIGNAL arkitekter

20012005

arkitekt/studentermedhjælp, BASE arkitekter

19981999

Emneord

 • Arkitektur og Fysisk planlægning
 • Universelt design
 • Tilgængelighed
 • Social bæredygtighed
 • Sanselig og helende arkitektur
 • Brugerbehov
 • Sundhedsbyggeri
 • Arkitekturpsykologi
 • Brugeradfærd
 • Design based research
 • Dialogorienteret registrering
 • Brugerinddragelse
 • Design-antropologi
 • Space Planning
 • Arkitektonisk kvalitet
 • Design games
 • Wayfinding
 • Arkitekturpolitik
 • Byggeri
 • Byggelovgivning
 • Processer
 • POE post-occupancy evaluation
 • Programmering
 • Brugerdreven innovation
 • Arkitektkonkurrencer
 • Arkitekturens praksis
 • Stikprøvekontrol
 • Byggesagsbehandling

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.