Personlig profil

Forskningsprofil

Janne Emily Seemann (født 25. marts 1956) er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Hendes forskningsområde er velfærdsorganisatoriske problemstillinger, herunder ledelse og koordination på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer.

Uddannelse og karriere

Fra 1979-1983 var hun konsulent ved Dansk Institut for Organisationsstudier (DIOS) i København. Janne Emily Seemann fik tildelt sin Ph.D. ved Aalborg Universitet i 1986. Året forinden havde hun været Visiting Scholar ved Stanford University i USA. I 1986 blev hun ansat som adjunkt ved Aalborg Universitet, og i 1990 blev hun ansat som lektor og i 2021 blev hun professor. Hun er desuden medstifter og leder af forskningscentret Center for Organization, Management and Administration (COMA), som er et samarbejde mellem Institut for Politik og Samfund og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. I perioden 2000-2005 var hun også medstifter af og i ledelse for Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS), som var et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Dansk Institut for Sundhedsvæsen og Copenhagen Business School. Derudover var hun fra 2005-2012 medstifter og leder af forskningsgruppen ”Organisation and Evaluation”.  

Janne Emily Seemann har besiddet en række bestyrelsesposter blandt andet Københavns Lufthavne A/S (1990-1994), hvor hun var udpeget af regeringen. Af SSF har hun også været udpeget til bestyrelsen ved Arbejdsmiljøfonden (2000-2002), Sygekassernes Helsefond (1999-2001) og Research commitee of Health Care, Ministry of Health (1999-2005). Har været medlem af bestyrelsen for Dafolo A/S, siddet i en lang årrække i Board of Journal of Integrated Care (2012-2021) og har siden 2011 været bestyrelsesmedlem i Sclerosehospitalerne.

Hun har også været reviewer for blandt andet International Journal of Integrated Care; Nordiske Organisasjonsstudier; Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund; Dansk Institut for Sundhedsvæsen/KORA/VIVE; Politica; National Board of Health.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.