Personlig profil

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Statskundskab, Kandidat, Aarhus University

1 sep. 196524 jun. 1974

Emneord

 • Filosofi
 • frihed, lighed og fællesskab
 • lighed og anerkendelse af diversitet/mangfoldighed
 • politisk teori og filosofi
 • rettighedsetik og omsorgsetik
 • Menneskerettigheder
 • racisme/racialisering
 • solidaritet
 • feminisme/antifeminismee
 • Politik og Administration
 • demokrati og diversitet
 • frivillige organisationer og sociale bevægelser
 • køn og politik
 • køn, medborgerskab og diversitet
 • komparative analyse af velfærdsstat, migration og demokrati
 • politisk sociolog
 • offentlige debatter og diskurser
 • universalisme og pluralisme
 • populisme
 • deltagelse og repræsentation
 • European Integration
 • EU og demokrati
 • EU policy analysis / EU- politikanalyse
 • immigration og integration
 • liberalisme/neoliberalisme
 • Sociologi og Sociale forhold
 • individ og fællesskab
 • køn og magt, dominans og empowerment
 • køn, klasse og etnicitet
 • kønssociologi
 • immigration og integration
 • multikulturalisme og diversitet
 • intersektionalitet
 • frivillige foreninger
 • civilsamfund
 • populisme
 • nationalisme
 • citizenship
 • aktivisme
 • Velfærdsstat
 • velfærdsstatsregimer
 • køn og velfærdsmodeller
 • migrations- og integrationpolitikker
 • velfærdsstat og multikulturalisme/diversitet
 • ligestillings- og kønspolitikker
 • sociale bevægelser
 • frivillige foreninger
 • nationalisme og transnationalisme
 • velfærdsnationalisme
 • politisk intersektionalitet
 • populisme

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.