Personlig profil

Emneord

 • Arbejde og Arbejdsmarked
 • Flexicurity
 • Arbejdsmarkedsmobilitet
 • Atypiske ansættelsesformer
 • Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik
 • Dagpengesystemet
 • A-kasser
 • A-kassernes rolle i beskæftigelsesindsatsen
 • Ledelse og Organisation
 • Organisatorisk forandring i a-kasserne
 • Politik og Administration
 • Implementeringsprocesser
 • Frontlinjeadfærd

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.