Personlig profil

Forskningsprofil

Stine Thidemann Faber er lektor i sociologi. Hendes forskningsinteresser retter sig bl.a. mod køn, identiteter, hverdagsliv, social differentiering, klimabevidsthed samt familieliv og forældreskab. Hun har tidligere skrevet om bl.a. hvordan følelser af klassetilhørighed i nuværende samfund manifesteres gennem moralske og symbolske grænsedragninger snarere end gennem accept og identifikation.

Hendes forskning er ofte empirinær og trækker på forskellige aspekter af kvalitative metoder (både interview og fokusgruppeinterview, etnografiske feltstudier, visuel etnografi, narrative tilgange, dokumentanalyse, samt policyanalyser), samt er derudover forankret i et repertoire af analytiske indfaldsvinkler inden for både den klassiske, kritiske sociologi, nyere sociologiske teoritraditioner samt hentet fra feministisk teoriudvikling og kønsstudier.

Hun er lige nu PI på to forskningsrådsfinansierede projekter; henholdsvis Politicizing Family Lives and Parent-Child Relationships and the Lived Implications (PARENT) samt Masculinities in Green Transition. Negotiating Gender Norms and Transforming Men’s Practices (MANTRA). 

I PARENT-projektet undersøges, hvordan betingelserne for forældreskab i nuværende samfund formes af såvel politiske dagsordener, institutionelle kontekster som subjektive aspekter. I dette projekt sættes bl.a. fokus på, hvordan et ’terapeutisk etos’ i nuværende samfund har mønstret stor kulturel resonans. Dette bidrager til, at forskellige grupper af forældre guides til at handle på bestemte måder og opfordres til at arbejde med egne følelser og  tilknytningsmønstre.

I MANTRA-projektet undersøges, hvad der kan forklare det såkaldte eco gender gap, som refererer til det forhold, at befolkningsundersøgelser vedvarende identificerer, at kvinder synes at være mere klimabekymrede og mere villige end mænd til at omfavne grønne hverdagspraksisser. I forskningsprojektet skærpes det analytiske blik på blik på konkurrende indstillinger til ’det gode liv’, (u)bæredygtige dispositioner i hverdagslivet samt forandringsvillighed i relation til at ændre på egne hverdagspraksisser. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • Sociologi og Sociale forhold
 • social ulighed
 • klasseforskelle
 • den subjektive oplevelse af klasse
 • kønssociologi
 • intersektionalitet
 • det kønsopdelte arbejdsmarked
 • mandefag og kvindefag
 • Køn i Akademia
 • forældreskab og familieliv
 • moderskab
 • faderskab
 • symbolsk grænsearbejde
 • kulturelle distinktioner
 • sociale hierakier
 • hverdagsliv og identitet
 • Kvalitativ metode
 • interviews
 • fokusgruppeinterviews
 • observationer
 • dokumentanalyse
 • visuel etnografi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.
 • Dataset: RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies (RESISTIRÉ) - policies - cycle 2

  Cibin, R. (Ophavsperson), Stöckelová, T. (Ophavsperson), Linková, M. (Ophavsperson), Detsis, E. (Bidrager), Beck, C. (Bidrager), Guenther, E. A. (Bidrager), Kerremans, A. (Bidrager), Wuiame, N. (Bidrager), Zivkovic, I. (Bidrager), Golemanova, R. (Bidrager), Sarnavka, S. (Bidrager), Kyprianou, M. (Bidrager), Faber, S. T. (Bidrager), Tanhua, I. (Bidrager), Rosalou, T. (Bidrager), de Cheveigné, S. (Bidrager), Wienand, C. (Bidrager), Kambouri, N. (Bidrager), Kende, A. (Bidrager), Salome Steinþórsdóttir, F. (Bidrager), Galligan, Y. (Bidrager), Gavigan, S. (Bidrager), Clavero, S. (Bidrager), Ryan, M. (Bidrager), Aglietti, C. (Bidrager), Berliri, M. (Bidrager), Zitmane, M. (Bidrager), Vaida, T. (Bidrager), Kontvaine, V. (Bidrager), Niuewkamp, E. (Bidrager), Kaziur, A. (Bidrager), van Engen, M. (Bidrager), Ciaputa, E. (Bidrager), Sales de Oliveira, C. (Bidrager), Stroe, M. (Bidrager), Antonijevic, Z. (Bidrager), Ocenasova, Z. (Bidrager), Zupevc, K. (Bidrager), Ghidoni, E. (Bidrager), Tarragona, L. (Bidrager), López Belloso, M. (Bidrager), Sandstrom, L. (Bidrager), Axelsson, T. (Bidrager), Turker, N. (Bidrager), Ensari, D. P. (Bidrager), Altinay, A. G. (Bidrager), Tzanakou, C. (Bidrager), Still, A. (Bidrager), Stovell, C. (Bidrager), Humbert, A. L. (Bidrager), Buhrer, S. (Bidrager) & Montalban, P. (Bidrager), Zenodo, 2022

  Datasæt

 • Dataset: RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies (RESISTIRÉ) - policies

  Cibin, R. (Ophavsperson), Stöckelová, T. (Ophavsperson), Linková, M. (Ophavsperson), Warnaars, T. (Bidrager), Beck, C. (Bidrager), Guenther, E. A. (Bidrager), Kerremans, A. (Bidrager), Wuiame, N. (Bidrager), Zivkovic, I. (Bidrager), Golemanova, R. (Bidrager), Sarnavka, S. (Bidrager), Kyprianou, M. (Bidrager), Maufras Cernohorska, V. (Bidrager), Faber, S. T. (Bidrager), Rosalou, T. (Bidrager), Tanhua, I. (Bidrager), de Cheveigné, S. (Bidrager), Yorulmaz, M. (Bidrager), Kambouri, N. (Bidrager), Kende, A. (Bidrager), Salome Steinþórsdóttir, F. (Bidrager), Galligan, Y. (Bidrager), Gavigan, S. (Bidrager), Clavero, S. (Bidrager), Ryan, M. (Bidrager), Aglietti, C. (Bidrager), Berliri, M. (Bidrager), Zitmane, M. (Bidrager), Vaida, T. (Bidrager), Kontvaine, V. (Bidrager), Niuewkamp, E. (Bidrager), Kaziur, A. (Bidrager), van Engen, M. (Bidrager), Ciaputa, E. (Bidrager), Sales de Oliveira, C. (Bidrager), Stroe, M. (Bidrager), Antonijevic, Z. (Bidrager), Ocenasova, Z. (Bidrager), Ghidoni, E. (Bidrager), Tarragona, L. (Bidrager), López Belloso, M. (Bidrager), Callerstig, A. C. (Bidrager), Fatma, T. (Bidrager), Biehl, K. (Bidrager), Turker, N. (Bidrager), Can Ok, O. (Bidrager), Tzanakou, C. (Bidrager), Still, A. (Bidrager), Stovell, C. (Bidrager), Humbert, A. L. (Bidrager), Zupevc, K. (Bidrager) & Detsis, E. (Bidrager), Zenodo, 2021

  Datasæt

 • Dataset: RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies (RESISTIRÉ) - societal responses

  Cibin, R. (Ophavsperson), Stöckelová, T. (Ophavsperson), Linková, M. (Ophavsperson), Warnaars, T. (Bidrager), Beck, C. (Bidrager), Guenther, E. A. (Bidrager), Kerremans, A. (Bidrager), Wuiame, N. (Bidrager), Zivkovic, I. (Bidrager), Golemanova, R. (Bidrager), Sarnavka, S. (Bidrager), Kyprianou, M. (Bidrager), Maufras Cernohorska, V. (Bidrager), Faber, S. T. (Bidrager), Tanhua, I. (Bidrager), Rosalou, T. (Bidrager), de Cheveigné, S. (Bidrager), Yorulmaz, M. (Bidrager), Kambouri, N. (Bidrager), Kende, A. (Bidrager), Salome Steinþórsdóttir, F. (Bidrager), Galligan, Y. (Bidrager), Gavigan, S. (Bidrager), Clavero, S. (Bidrager), Ryan, M. (Bidrager), Aglietti, C. (Bidrager), Berliri, M. (Bidrager), Zitmane, M. (Bidrager), Vaida, T. (Bidrager), Kontvaine, V. (Bidrager), Niuewkamp, E. (Bidrager), Kaziur, A. (Bidrager), van Engen, M. (Bidrager), Ciaputa, E. (Bidrager), Sales de Oliveira, C. (Bidrager), Stroe, M. (Bidrager), Antonijevic, Z. (Bidrager), Ocenasova, Z. (Bidrager), Zupevc, K. (Bidrager), Ghidoni, E. (Bidrager), Tarragona, L. (Bidrager), López Belloso, M. (Bidrager), Callerstig, A. C. (Bidrager), Fatma, T. (Bidrager), Biehl, K. (Bidrager), Turker, N. (Bidrager), Can Ok, O. (Bidrager), Tzanakou, C. (Bidrager), Still, A. (Bidrager), Stovell, C. (Bidrager), Humbert, A. L. (Bidrager) & Detsis, E. (Bidrager), Zenodo, 2021

  Datasæt