Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er lektor i medieformidlet kommunikation og forsker i hverdagslivets mediebrug og madkultur og hermed de mange sammenhænge, hvor mad og medier krydser hinanden i et medialiseret og digitaliseret samfund. Min baggrund er medievidenskab og mediesociologi, og jeg bedriver i stort omfang empirisk forskning, hvor jeg undersøger hverdagspraksisser i relation til medier og mad. Jeg interesserer mig i min forskning desuden for etisk forbrug, æstetik, køn og den grønne omstilling.

Undervisningsprofil

Jeg underviser på bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier, kandidatuddannelsen i Kommunikation og sidefagsuddannelsen i Mediefag samt valgfag på Psykologi og Sociologi. Min undervisning afspejler bl.a. min empiriske forskning, da jeg underviser i medievidenskabelige og kvalitative metoder men også min interesse i mad og medier og herunder etisk forbrug, hverdagsliv og bæredygtighed.

Eksterne ansættelser

Ph.d.-studerende, Aarhus University

20092012

Ekstern lektor, Aarhus University

20082009

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.