Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Physics, PhD, Microscopic theory of the linear optical properties of quantum dots and quantum dot arrays

Dimissionsdato: 22 jan. 1997

Emneord

  • Fysik
  • halvledere
  • kvantemekanik
  • nanoteknologi
  • optik
  • polymerer
  • Kemi og Biovidenskab
  • kvantekemi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.