Personlig profil

Forskningsprofil

Tyve års erfaring med samfundsvidenskabelig forskning omkring forskellige aspekter af EU's Fælles Fiskeripolitik og national fiskeriforvaltning, samt bredere spørgsmål omkring marin forvaltning og fisk som fødevare.

Nuværende forsknings- og interesseområder:

 • Fremtidens bæredygtige og klimavenlige fiskeri og fiskeriforvaltning, inkl. mærkningsordninger
 • Dansk havforvaltning og -planlægning, især balancen mellem fiskeri og natur
 • Demokratisk inddragelse ifm. havspørgsmål
 • Bæredygtige kystsamfund, inkl. spørgsmål om omsættelige fiskekvoter 
 • Fisk som fødevare

Aktive roller i råd, nævn og netværk mv.:

 • Repræsentant for Danmark i Styregruppen for EU CostAction forskernetværket 'Rethinking the Blue Economy: Socio-ecological impacts and opportunities' (RethinkBlue), 30.10.2023-29.10.2027, CostAction website 
 • Medlem af Temagruppe 7, 'Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur', under Den danske, grønlandske og færøske kommitté for FN's Tiår for havet, Kommittéens website
 • Medlem af 'WGSOCIAL - Working Group on Social Indicators' under International Council for the Exploration of the Sea (ICES), WGSOCIAL website 

Ph.d.-vejledning

Aktiv PhD vejledning:

 • Sun Cole Seeberg Dyremose: 'Multi-layered governance performance with a focus on Danish energy island(s)' (vejleder, 1.1.2023 - 31.12. 2025)
 • Giovanni Codotto: 'Climate impacts of fisheries' (bi-vejleder, 1.9.2022 - 31.8.2025)

Undervisningsprofil

Underviser og vejleder primært på Environmental Management & Sustainability Science (EMSS) uddannelsen indenfor emner relateret til naturressourceforvaltning og naturbevarelse - primært i kontekst af kyst og/eller hav.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 14 - Livet i havet
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD i Planlægning og Udvikling

Dimissionsdato: 1 maj 2012

Kandidat i Europæiske Studier

Dimissionsdato: 12 maj 2004

Bachelor i Samfundsvidenskab

Dimissionsdato: 17 jun. 1999

Emneord

 • Miljø
 • Fiskeri
 • Politik og Administration
 • Marin forvaltning
 • Offentlig forvaltning og organisation
 • Kystsamfund
 • Industri og Produktion
 • Bæredygtighed

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler