Personlig profil

Forskningsprofil

Tanja Kammersgaard Christensen er ansat som adjunkt på juridisk institut. Tanja Kammersgaard Christensen har skrevet en ph.d.-afhandling om "De retlige rammer for politiets overvågning". Tanja Kammersgaard Christensen forskningsområder er overvågning, persondataret, EU-ret og de grundlæggende rettigheder, her med særligt fokus på retten til privatlivets fred.

 

 

Undervisningsprofil

Tanja Kammersgaard Christensen underviser i EU-ret - både som forelæser og klyngevejleder. Derudover har Tanja Kammersgaard Christensen været vejleder på flere bachelor- og specialeprojekter. Tanja Kammersgaard Christensen underviser også i erhvervsstrafferet og civilproces på bacheloruddannelsen på hhv. erhvervsjura og jura. Ligesom Tanja Kammersgaard Christensen underviser i persondataret både på ingeniørstudiet og som specialiseringsfag på jurastudiet.

Emneord

  • Jura
  • Menneskerettigheder
  • Grundlæggende rettigheder
  • EU-ret
  • Databeskyttelse
  • Overvågning
  • GDPR
  • Politiets behandling af personoplysninger
  • Erhvervsstrafferet
  • Retshåndhævelsesdirektivet