Trine Schultz

Professor (mso) I Socialret. Ph.D., Institutleder på Juridisk Institut, Institutleder

 • Fibigerstræde 4

  9220 Aalborg Øst

  Danmark

20012024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Administrativ profil

Trine Schultz, professor, ph.d., er Institutleder ved Juridisk Institut.

Hun er udpeget medlem af Universitetets Udvalg for Ligestilling og Diversitet samt Informationssikkerhedsudvalget. Hun indgår endvidere i SSH Fakultetets rådgivende udvalg for Forskning og Videnssamarbejde. 

Hun har løbende gennem ansættelsen på Aalborg Universitet varetaget forskellige administrative opgaver, bl.a. i Institut Råd (tidl. Institut-bestyrelsen), Studienævn, Akademisk Råd (formand) og Fælles Udvalg (Samarbejdsudvalg). Hun indgår i fakultetets forskningsledernetværk og har gennemført forskerlederuddannelse på CBS.

 

Forskningsprofil

Trine Schultz er Professor (mso), Ph.D. i socialret. Hun indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU og er særlig tilknyttet Social-, Public- and Administrative Law Research Centre (SPARC), hvor hun har til særlig opgave at udbygge den socialretlige forskning og undervisning inden for børne- og ungeområdet, samt bidrage til den fortsatte udvikling af den socialretlige forskningsgruppe og det socialretlige forskningsmiljø ved instituttet. Trine Schultz er forskningsleder på et større eksternt finansieret forskningsprojekt om kommunernes retsanvendelse på området for udsatte børn og unge.

I sin forskning beskæftiger hun sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger. Hun er forfatter og medforfatter til en række tidsskiftartikler og bidrag til bøger inden for området. Forskningen har ofte afsæt i grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger, men med fokus på reguleringen på det socialretlige område. Hendes ph.d.-afhandling omhandlede sondringen mellem skøn og retsanvendelse, navnlig ved prøvelsen af afgørelser på det socialretlige område. Hun har været medredaktør på bøger omhandlende Retssikkerhed og senest Children’s Rights, med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention. Sammen med forskere fra Social Law Research Centre (SLRC), har hun forfattet generelle fremstillinger af Socialretten på hhv. børne- og ungeområdet og på området for forsørgelse og beskæftigelse. Bøger som bruges i undervisningen på både jurastudiet og på socialrådgiveruddannelserne. Trine Schultz bidrager endvidere med peer review opgaver relateret til forskningsbidrag i bøger og tidsskrifter. Selv om hun beskæftiger sig bredt med socialretten, har det de senere år navnlig været børne- og ungeområdet, som har haft bevågenhed.

På Nordisk/Internationalt plan indgår Trine Schultz i Nordisk Børneretligt Netværk og har bl.a. været arrangør af Børneretlig Konference i regi af netværket. Hertil kommer internationalt samarbejde med børneretsforskere, herunder gæsteprofessorer ved Juridisk Institut.       

Undervisningsprofil

Trine Schultz underviser ikke i øjeblikket, da hun er Institutleder på Juridisk Institut.

Hun har i mange år vare­taget undervisning på jurauddannelsen, erhvervsjura-uddannelsen og socialrådgiveruddannelsen i bl.a. social­ret, socialforvaltningsret og alm. forvaltningsret. Hun har været fagansvarlig for valgfaget ”Socialret – Børn og unge” på jurauddannelsens 9. semester, samt en række moduler inden for børne- og ungeområdet samt juridisk metode på socialrådgiverstudiet ved AAU. Hun har tidligere været fagansvarlig for det juridiske vidensområde på masteruddannelsen i børn og unge (MBU) ved Institut for sociologi og socialt arbejde AAU. Ud over fagansvar inden for primært børne- og ungeområdet har hun  undervist bredt inden for social- og socialforvaltningsretten, herunder i arbejdsmarkedsret, forsørgelse og beskæftigelse.

Trine Schultz vejleder endvidere på bachelorprojekter og kandidatspecialer ved jura- og erhvervsjurastudiet.

Ph.d.-vejledning

Trine Schultz har været vejleder på en række ph.d. projekter, samt indgået i bedømmelsesudvalg. Som hovedvejleder har hun vejledt i ph.d.-forløb omhandlende "magtanvendelse overfor anbragte børn og unge" (2012-2015), "Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager" (2015-2018) og "socialrådgiveren som retsanvender på børne- og ungeområdet" (2018-2021). Endvidere har hun været bivejleder på ph.d.-projekter.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

 • Jura
 • Socialret
 • Forvaltningsret
 • Børn og unge
 • Retssikkerhed
 • Children's Rights
 • Sociale sager
 • Prøvelse
 • Anbringelse uden for hjemmet
 • Socialforvaltningsret
 • Sagsbehandling
 • Skønsudøvelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.