Personlig profil

Forskningsprofil

Torben Valdbjørn Rasmussen er seniorforsker på BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København.

Han er civilingeniør, inden for bygningsretningen, fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU og ph.d. fra RISØ/DTU. Torben forsker i fremtidens byggematerialer, deres anvendelse, ydeevne og holdbarhed. Han er oprindelig materialemekaniker og har specialiseret sig i materialemekanik, -teknologi, bygningsfysik, modeldannelse og eksperimentelt arbejde som grundlag for beskrivelser af byggematerialers egenskaber og virkemåde.

Torben holder foredrag, kurser og underviser i krav til byggeriet, byggeteknik, ydeevne af bygningskomponenter og bygningsfysik. Han er koordinator for uddannelsen Master i Bygningsfysik ved BUILD, Aalborg Universitet i København, reviewer på en række internationale tidsskrifter, engageret projektleder, forfatter til en række SBi-anvisninger, BUILD-rapporter, BYG-ERFA blade samt udpeget som medlem af IDA’s ekspertkorps og ekspertpanelet til portalen om klimatilpasning samt leverandør af tekst til Klimatilpasning.dk, Klimabyggeri.dk og Radonguiden.dk.

Yderligere har Torben udgivet en lang række peer-reviewede artikler om bygningsfysik og udviklet testmetoder til blandt andet Nordtest.

Emneord

 • Byggeri
 • Bygningsfysik
 • Byggeteknik
 • Klimaskærm
 • Lufttætning
 • Materialemekanik
 • Produktudvikling
 • Klimatilpasning
 • Bygningsreglement
 • Efterisolering
 • Radon
 • Energi
 • Termiske forhold
 • Energiforbrug
 • Varmetransport
 • Isolering
 • Kuldebroer

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.