Personlig profil

Administrativ profil

 

Ulla Steens forsknings- og undervisningsprofil har omdrejningspunkt i EU-ret og miljø-, energi- og klimaret med særligt fokus på implementeringsproblematikker. Ulla har omfattende ledelses- og praksiserfaring fra ingeniør, energi og advokatbranchen.

Ulla Steen har i perioden maj 2016- august 2021  været institutleder på Juridisk Institut. Hun var i perioden 2013 -2016 hhv. studienævnsforperson og studieleder.

 

 

 

Eksterne ansættelser

NEAS Energy A/S

1 nov. 20081 jul. 2011

Energi og Miljø Advokatfirma

1 jan. 200731 jul. 2008

NIRAS A/S

1 jan. 200131 dec. 2006

Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning

1 jan. 199431 jul. 2000

Dansk Ungdoms Fællesråd

1 jul. 199331 dec. 1993

Emneord

  • Jura
  • EU-ret
  • miljøret
  • energiret
  • klimaret
  • implemntering
  • retssociologi
  • Tværdisciplinær forskning

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.