Personlig profil

Forskningsprofil

Pernille Wisti forsker i socialt arbejde og undersøger måder socialarbejdere med egne erfaringer som brugere indgår i socialt arbejde på. Gennem et praksisforsknings- og praksisteoretisk perspektiv står praksis - som begreb og udøvelse - centralt i det sociale arbejde og udgør det omdrejningspunkt, hvor mennesker indgår i og indtager forskellige positioner som fx socialrådgivere, socialpædagoger, psykiatribrugere og tidligere misbrugere. Nogle indtager flere erfaringspositioner – og det er håndteringerne af disse, der er i fokus i Pernilles forskning. 

Gennem et kollaborativt design inddrager Pernille socialarbejdere med egne brugerfaringer direkte i forskningsprocesserne og anvender flere kvalitative metoder i sine undersøgelser af erfaringerne med a) udøvelsen af socialt arbejde, dets legitimitet og grænser, b) de kropslige erfaringer socialarbejdere med egne brugererfaringer gør sig og c) de sociale positioner mennesker tilskrives i kraft af andres blikke og positioner. 
Udover sit empiriske forskningsprojekt bidrager Pernille til udviklingen af praksisforskning, såvel gennem metodiske muligheder som teoretisk kvalificering med interesse for forskningsdisciplinære krydsninger og muligheder. 

Pernilles ph.d. projekt er finansieret af Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde under vejledning af Ninna Meier.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.