Årets underviser: Det Humanistiske Fakultet

Pris: Undervisningspriser

Beskrivelse

De studerendes indstilling:
Mange års erfaring, enorm viden på sit eget område og ikke mindst bredt orienteret i såvel sit eget fag som nærliggende relevante fagområder gør Ulla Holck til en utrolig inspirerende underviser, der evner at tilføje nye tanker til musikterapifaget og ikke mindst formidle dette til de studerende.
Som underviser kan UH som ingen anden inddrage alle studerende i undervisningen idet læresituatio-nen ikke blot fungerer som en envejskommunikation men involverer hver enkelt studerende, dennes spørgsmål og tanker omkring det pågældende emne.
Ved opgaveskrivning er UH en usammenlignelig vejleder der evner at kaste mange nye vinkler på den studerendes indsendte materiale. UH er altid velforberedt og respekterer dermed den studerendes tid og arbejde. UH evner at skabe overblik over de mest kaotiske tekster (I Know!) og hjælpe den stude-rende til at forme teksten i en givende retning.
Ikke mindst er undervisningsmaterialet til UH´s undervisning ALTID til rådighed for de studerende i god tid. Relevante artikler og bøger som kan læses i tillæg til UH´s undervisning / opgaveskrivning anbefa-les af UH og / eller udlånes af hende.
Som studerende, der modtager undervisning af UH oplever jeg at UH brænder for sit fag og med sin kompetance, ihærdighed, punktlighed, og aldrig svigtende forberedelse samt humor og eg-ne meningers mod evner hun at engagere de studerende til at finde og udvikle sine egne faglige kom-petancer.
Grad af anerkendelseLokal
Tildelende organisationer