Best master's thesis 2021. By Helene Aaen Springborg and Christina Munch Jensen (supervisor: Christian Franklin Svensson)

Pris: Forsknings- uddannelses og innovationspriser

Beskrivelse

Titel: ’Det var jo en berygtet bande, og man vil gerne vise, du kan ikke fucke med mig’ – en intersektionel undersøgelse af unge mænds vej ind i bandemiljøer som et kønnet socialt problem.
Sådan lyder titlen på Helene Aaen Springborg og Christina Munch Jensens specialerapport, for hvilket de har modtaget Uddannelsesprisen 2021 fra FORSA - Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde.
De to kandidater, der fik 12 i specialet, argumenterer på baggrund af et etnografisk feltarbejde for, at penge, forsørgerrolle, voldskapacitet, hårdhed, status, magt og respekt udgør lokaliseret og hegemonisk maskulinitet.
De identificerer tillige et problem, fortæller deres tidligere vejleder på projektet, adjunkt Christian Franklin Svensson, fordi denne protestmaskulinitet udgør en eksklusion fra uddannelses- og arbejdsmarkedet.
Specialet afspejler et aktuelt socialt problem, og det giver en indgående forståelse for udfordringer og potentialer i velfærdsopgaver. Relationen mellem maskulinitet og vejen ind i bander skal forstås i samspil med socialt udsatte boligområder, klasse og etnicitet som sociale differentieringsformer.
Ved at anlægge et kønnet perspektiv i indsatser kan bandetilhør dog forebygges ved at ændre på diskurser omkring etniske minoriteter og omfordelingspolitik, hvilket vil kræve større indsigt i intersektionalitet og magtstrukturer.
Tildelende organisationerForeningen for Forskning i Socialt Arbejde

    Fingerprint