Bevilling (100.000 kr.), Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Forskningsprojektet: 'Produktivitetsstudier i grønland'

Pris: Stipendier

Beskrivelse

Forskningsprojekt vedrørende komparative produktivitetstudier i grønlandske og danske virksomheder. I kausalanalytiske sammenhænge indgår bl.a. arbejdspladsrelationer og de ansattes deltagelse i beslutningsprocesser.
Tildelende organisationerKommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland (Dansk Polarcenter)

    Fingerprint