Den Danske Erhvervsforskerpris: Tildelt af Danmarks Erhvervsforsknings Akademi

Pris: Øvrige priser

Tildelende organisationerDEA - Danmarks Erhvervsforsknings Akademi