Den Danske Erhvervsforskerpris: Tildelt af Danmarks Erhvervsforsknings Akademi

  • Bech-Danielsen, Claus (Modtager)

Pris: Øvrige priser

Tildelende organisationerDEA - Danmarks Erhvervsforsknings Akademi