Det Obelske Familiefonds Uddannelsespris

  • Kiib, H. (Modtager)

Pris: Forsknings- uddannelses og innovationspriser

Beskrivelse

Det Obelske Familiefonds Uddannelsespris uddeles til en videnskabelig medarbejder, eller et team af medarbejdere, ved Aalborg Universitet der har gjort en ekstraordinær indsats for at udvikle nye uddannelser eller uddannelseselementer på Aalborg Universitet har taget væsentlige pædagogiske initiativer af betydning for udviklingen af Aalborg Universitets undervisning ; der på anden måde har bidraget til Aalborg Universitets udvikling på det uddannelsesmæssige område Rektor har nedsat en bedømmelseskomite - og alle medarbejdere og studerende har haft mulighed for at indstille kandidater. I bedømmelseskomiteen sidder Elsebeth Brander, Aalborghus Gymnasium, Annette Lorentsen og Stig Enemark som videnskabelige medarbejdere samt Mickel Hedeman og jeg selv som studerende. At det er en god idé at uddele en uddannelsespris har også været afspejlet i et utroligt stort antal gode og spændende kandidater. På baggrund af indstillinger og intentionerne med prisen har bedømmelseskomiteen indstillet til rektor, at dette års uddannelsespris uddeles til Hans Kiib. Hans Kiib er hovedinitiativtager til en ny civilingeniøruddannelse indenfor Arkitektur og Design. Uddannelsen startede i efteråret 1997 og de første kandidater dimitterer nu i sommeren 2002 på specialeretninger indenfor henholdsvis Industriel Design, Arkitektur og Urban Design. Hans Kiib har igennem både planlægning, implementering og drift af uddannelsen vist et enestående engagement kombineret med evne til strategisk ledelse og faglig og uddannelsesmæssig innovation. Han har i denne proces virket som en kreativ inspirator for de studerende og det nye lærerkorps samt for opbygning af en ny faglig kultur som slår bro imellem det tekniske og det æstetiske. Hans Kiib er en ægte pioner. En nybygger på både det faglige og pædagogiske område. Uddannelsens perspektiv er en kombination af flere eksisterende fagmiljøer som tilsammen giver en unik faglig profil, som er meget populær blandt de studerende. Men det giver også store udfordringer at få disse fagligheder til at mødes i en fælles identitet. Nye pædagogiske initiativer har medvirket til at dette er lykkedes. Etablering af store fælles læringsmiljøer hvor de studerende arbejder i projektgrupper i åbne rum har skabt en kreativ synergi og dannelse af gode faglige og sociale fællesskaber. Det gode studiemiljø understøttes også af nytænkning med hensyn til afvikling af de enkelte semestre. Kombinationen af et hovedprojekt og individuelle miniprojekter styrker de studerendes motivation og faglige udvikling. Hertil kommer opbygningen af en stor kontaktflade både nationalt og internationalt, som tilfører studiemiljøet nye aspekter og nye muligheder. Hans Kiib har været en ledende kraft på hele feltet. Det er lykkedes at skabe en helt ny sektor indenfor ingeniørområdet med fokus på design og formgivning. Interessen hos de potentielle studerende har været stor, og det har været nødvendigt indføre adgangsbegrænsning for at kunne kontrollere optaget. Antallet af ansøgere er femdoblet siden studiets start og over halvdelen er kvinder. De studerende udtrykker stor tilfredshed omkring uddannelsens form og indhold. Dette på trods af vanskelige vilkår omkring opbygning af et nyt lærerkorps med tilhørende faciliteter. Hans Kiib har opbygget en unik uddannelse og gjort det med entusiasme og succes. På den baggrund er det mig en stor glæde på vegne af bedømmelseskomiteen og rektor at overrække det Obelske Familiefonds Uddannelsespris for 2002 til Hans Kiib.
Emneord: Uddannelsespris AAU
Tildelende organisationerDet Obelske Familiefond

    Fingerprint