Fra Corporate Social Responsibilitytil Common Corporate Social Interest - betragtninger og anbefalinger

  • René Chester Goduscheit (Modtager)

Pris: Øvrige priser

Beskrivelse

I papiret argumenteres for, at Corporate Social Responsibility er et begreb, der har relativt korte fremtidsudsigter. Imidlertid skal dette ikke forstås således, at virksomhedernes betydning i forhold til socialt ansvar vil blive elimineret - snarere tværtimod. I stedet vil bevidstheden om socialt ansvar blive internaliseret i virksomhederne. Denne internalisering er udtryk for et paradigmeskift på såvel virksomhedsniveau som på samfundsskala. Begrebet Corporate Social Responsibility vil blive afløst af det,som kan kaldes Common Corporate Social Interest. Trods denne langsigtede tendens, vil der på den kortere bane være et behov for at udarbejde nogle konkrete, kvantificer- og målbare retningslinjer for virksomhedernes sociale ansvar - retningslinjer, som kan anses for at være en pendant til Nørby-udvalgets anbefalinger om Corporate Governance. I papiret præsenteres et forslag til et sådan katalog for Corporate Social Responsibility.Vinder af 2. præmie i essay-konkurrencen om Corporate Social Responsibility - udskrevet af The Copenhagen Centre og Dagbladet Børsen