Medlem af bedømmelsesudvalg for Ph.d. stipendier

Pris: Øvrige priser

Tildelende organisationerInstitut for Uddannelse, Læring og Filosofi