Modtager af Carl H. Witts pris för bästa artikel i Balans - Tidskrift för branschorganisationen för auktoriserade revisorer och rådgivare (FARSRS)

  • Frank Thinggaard (Modtager)

Pris: Øvrige priser

Beskrivelse

Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson tildelats Carl H. Witts pris för bästa artikel i Balans Nr. 8-9/2006 - 6-7/2007 för artiklarna: "En prövning av argumentationen i IASB:s diskussionsrapport: Verkligt värde vid första redovisningstillfället (Nr 3/2007). Svag analys ger för långtgående konsekvenser (Nr 4/2007)
Emneord: Pris bedste artikel
Tildelende organisationerJuryn for Carl H. Witts pris - Branschorganisationen för auktoriserade revisorer och rådgivare (FARSRS)

    Fingerprint