Modtager af Inge Lehmans Legat af 1983 (60.000 kr.) til at udføre feltarbejde i Mexico

Pris: Stipendier