Pris for bedste speciale på uddannelsen Humanistisk Informatik, Aalborg Universitet

Pris: Øvrige priser

Tildelende organisationerJyske Bank A/S