Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-rejsestipendier

Pris: Stipendier

Beskrivelse

EliteForsk-rejsestipendiet er på 300.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

    Fingerprint