Vanførefondens Forskerpris 2006

Pris: Forsknings- uddannelses og innovationspriser

Beskrivelse

http://www.vanfoerefonden.dk/index.php/Anthony-Lewis-Brooks/1102/0/

Anthony Lewis Brooks Forskerprisen er på 100.000 kr. Hvert år henvender Vanførefonden sig til landets universiteter og forskningsinstitutioner og anmoder om forslag til kandidater til forskerprisen og endnu en gang kom der mange gode forslag. Gunnar Schiøler, formand for priskomiteen sagde bl.a.: "Uddelingen af Vanførefondens Forskerpris er blevet en af de traditioner, jeg er kommet til at holde rigtigt meget af. Hvert år beder vi universiteter og andre forskningsmiljøer om at indstille kandidater til prisen, som gives til en forsker, som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte tilstande eller tilskadekomst eller afbøde de virkninger sådanne tilstande måtte få. Prisen er ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan tildeles forskere, der på den ene eller anden måde bidrager til et forøget kendskab til fysiske handicaps natur og konsekvenser eller til deres forebyggelse og afhjælpning. De mange indstillinger, som priskomiteen i årenes løb har modtaget har tydeligt vist os, hvor vidt favnende vores målgruppe er. Vi har kunnet give prisen til forskere fra så forskellige områder som udvikling af tilgængelighed og boligstandarder over meget specielle medicinske fagområder til betydningsfulde samfundsfaglige områder. Også udviklingen af avanceret anvendelse af moderne teknologi har været repræsenteret, og det er igen inden for dette område, vi har fundet årets prismodtager. Efter indstilling fra Esbjerg Tekniske Institut ved Ålborg Universitet i Esbjerg går forskerprisen 2006 til Lektor Anthony Lewis-Brooks. Tony Brooks er britisk, eller nok mere korrekt walisisk, men har fundet sit arbejde og forskningsmiljø i Danmark. Han er lektor ved Ålborg Universitet og uddannelseskoordinator ved Esbjerg Tekniske Institut, hvorfra hans mange forskningsaktiviteter udgår. Tony Brooks har gennem mange år arbejdet med forskning i metoder og teknologi, der muliggør rehabilitering af svært fysisk handicappede ved arbejde med lys, lyd og bevægelse. Hans metoder er udsprunget af erfaringer fra hans arbejde som professionel musiker og musiklærer, og det er derfor ikke sært, at et grundlæggende element er, at det skal være sjovt for brugerne at arbejde med rehabilitering. Det hele er dog ikke så enkelt, som det måske lyder. Tony Brooks har kun kunnet udvikle sine metoder ved samtidigt at udvikle avanceret udstyr og computerteknologi. De store resultater, der er kommet ud af det, har gjort Tony Brooks til en internationalt kendt og anerkendt forsker på sit felt, hvilket fremgår tydeligt af et imponerende CV, som er alt for omfattende til at blive fremført ved denne lejlighed. Men tro mig: Det er i sandhed bemærkelsesværdigt. I stedet for at opremse dine mange bedrifter vil jeg indskrænke mig til at begrunde vores beslutning om at give dig årets forskerpris med nogle få bemærkninger med udgangspunkt i dit engagement i forskellige projekter her i landet og internationalt. Det første af dine projekter jeg har kunnet spore, og som du næppe selv dengang opfattede som et projekt, var konstruktion af en pedal, som gjorde din svært handicappede onkel i stand til at kontrollere lydens højde og mønster fra din elektriske guitar. På den måde kunne I så kommunikere med hinanden gennem musikken. I har sikkert begge fundet den opdagelse sjov og spændende, men du standsede ikke ved det. Dit forskergen blev vækket, og du brugte denne i sig selv ret uskyldige leg til at gå videre og efter mange timer og års forskning udviklede det sig til dit mesterværk: SoundScapes, som er nu er den platform, der anvendes både af dig og andre til videre forskning. Og som har givet mennesker med svære handicap oplevelsen af at kunne udtrykke sig i lyd og billeder, som de ellers var helt afskåret fra. Det hævdes, at det oven i købet er sjovt for brugerne at få lov til at modtage SoundScape-terapi. Det giver virkelig ekstra livskvalitet. Dit engagerede arbejde har allerede ført til meget lovende resultater, og du er blevet involveret i meget spændende projekter. Et af dem er det europæiske projekt CAREHERE, som var baseret på din SoundScape forskning og finansieret gennem EU's 5. rammeprogram. Resultatet af dette projekt blev afdækning mulighederne for at udvikle brugervenlige systemer, som i fremtiden kan gøre tilværelsen lettere og sjovere for mange svært handicappede mennesker. I Danmark har du været en central aktør i HUMANICS-projektet på Center for Hjerneskadede ved Københavns Universitet, hvis mål er udviklingen af systemer til genoptræning af hjerneskadede patienter. Dette og meget mere er blevet til i den frugtbare kombination, som du rummer, af musisk talent og erfaring og en lige som dyb indsigt og formåen inden for den mest avancerede teknologi. En lykkelig kombination, som du gennem de unikke forskning gør til en platform for bedre livskvalitet for svært handicappede. Vi siger dig tak for de fremskridt, du har beriget verden med ved at give dig Vanførefondens forskerpris 2006.